ตะวันตก

หากคุณกําลังย้ายทางทิศตะวันตกในฝันของคุณแล้วความฝันที่จะนําคุณมีโอกาสที่น่าสนใจมากและโอกาสที่จะใช้ความปรารถนาและความหวังของคุณ คุณจะเติบโตเป็นบุคลิกและกลายเป็นฉลาดและฉลาด ในทางลบ, นี้สามารถเป็นสัญลักษณ์ของจุดสิ้นสุดของการทํางานหรือตําแหน่ง.