เกลียด

เมื่อคุณเกลียดบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนแล้วความฝันที่บ่งบอกถึงความโกรธที่ซุ่มซ่อนในคุณ คุณต้องแสดงอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ อีกทางเลือกหนึ่งคือความฝันของความเกลียดชังแสดงถึงแนวโน้มของคุณที่จะทําให้คนอื่นทําสิ่งที่คุณต้องการทําซึ่งไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ดีเสมอ ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ให้มากเกินไปของความดันให้กับคนรอบตัวคุณมิฉะนั้นพวกเขาไม่ชอบคุณ