วัตถุ ประสงค์

เพื่อบรรลุเป้าหมายในความฝันเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จหรือความสําเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความรู้สึกของคุณของการบรรลุเป้าหมายหรือเอาชนะอุปสรรค รู้สึกว่าคุณกําลังได้รับก่อนคนที่คุณกําลังแข่งขันกับหรือมีปัญหายาว การเห็นเป้าหมายอาจสะท้อนถึงความรู้สึกสูญเสียหรือไม่สามารถป้องกันสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ คุณอาจรู้สึก ~ตี~ หรือว่าคุณล้มเหลวที่บางสิ่งบางอย่าง คุณอาจรู้สึกว่าคุณไม่ได้พยายามอย่างหนักพอ