การทดสอบการระบายอากาศ

ความฝันของการมีการทดสอบ breathalyzer เป็นสัญลักษณ์ของความกังวลของคุณที่คุณอาจได้ไปลงน้ํากับบางสิ่งบางอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความวิตกกังวลของคุณเกี่ยวกับการถูกค้นพบมีไปลงน้ํา ข้อผิดพลาดหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีสามารถยกเลิกได้