คนอิตาเลียน

ความฝันเกี่ยวกับคนอิตาเลียนเป็นสัญลักษณ์ของแง่มุมของตัวเองที่ฉันคิดว่าความรู้สึกที่ดีเป็นภาระ กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้น ทัศนคติที่แน่วแน่เกี่ยวกับการเป็นที่น่าสนใจหรือเพลิดเพลินกับสถานการณ์ การเรียกร้องให้ไม่มีอะไรน่าเกลียด ในเชิงลบอิตาลีสามารถสะท้อนถึงความก้าวร้าวหยิ่งเพื่อความเพลิดเพลิน ความโกรธหรือทําให้คนอื่นตกใจบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สวยงามพอ