ชาวกรีก

ความฝันเกี่ยวกับคนกรีกเป็นสัญลักษณ์ของบุคลิกภาพของพวกเขาที่พวกเขาสนับสนุน มันสะท้อนให้เห็นถึงคุณหรือคนอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นทั้งหมดที่มีความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่น คุณหรือคนอื่นที่ทําทุกอย่างที่พวกเขาสามารถดูแลคนอื่นได้ ตัวอย่าง: ชายหนุ่มฝันคนกรีกเตรียมที่จะประท้วงต่อต้านอาคารรัฐบาล ในชีวิตจริงเขาได้ให้เงินของเขาทั้งหมดเพื่อสนับสนุนทางการเงินสมาชิกครอบครัวเนรคุณและเขาก็ใกล้เคียงกับระเบิดด้วยความโกรธที่พวกเขาได้