นีมโฟมานิแอค

ความฝันเกี่ยวกับ nymphomaniac เป็นสัญลักษณ์ของการรับรู้ของคุณของตัวเองหรือคนอื่นถูกครอบงําด้วยมีช่วงเวลาที่ดี ต้องมีช่วงเวลาที่ดีไม่ว่าอะไร ลบ nymphomaniac สามารถเป็นสัญญาณว่าคุณหรือคนอื่นเป็นอันตรายเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์ตลอดเวลา ไปไกลเกินไปหรือเสี่ยงเพื่อให้มีความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสัญญาณว่าคุณหรือคนที่คุณรู้จักไม่ได้คิดเกี่ยวกับความรู้สึกอื่น ๆ ในขณะที่เพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ