ซากเรือ

ความฝันเกี่ยวกับซากเรืออับปางเป็นสัญลักษณ์ของการถูกจํากัดหรือรู้สึกจํากัด ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรบกวนไม่คาดฝันที่จะนําคุณเมื่อพยายามที่จะเผชิญกับปัญหานอกหลักสูตร รู้สึกติดอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องการอยู่ใน