เพลง

ความฝันเกี่ยวกับการฟังเพลงเป็นสัญลักษณ์ของชุดรูปแบบสําหรับชนิดของอารมณ์ความรู้สึกที่คุณรู้สึก อารมณ์หรือบรรยากาศที่แพร่หลายในแง่มุมของชีวิตของคุณบาง ถามตัวเองว่านักดนตรีหรือนักดนตรีทําให้คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อฟัง พิจารณาคําสําหรับเพลงที่คุณกําลังฝันของความหมายเพิ่มเติม ในหลายกรณีเนื้อเพลงของเพลงสะท้อนอารมณ์ในชีวิตจริง พยายามที่จะคิดเกี่ยวกับวิธีการตัวอักษรที่สามารถนําไปใช้กับชีวิตปัจจุบันของคุณหรือรัฐอารมณ์ ความฝันเกี่ยวกับการได้ยินที่ไม่ต่อเนื่องหรือเพลงออกของการปรับแต่งเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์, ขาดความสามัคคีและปัญหาในชีวิตตื่นของคุณ. ความฝันของการเล่นเพลงสําหรับคนอื่น ๆ อาจสะท้อนถึงอารมณ์หรือสภาพแวดล้อมที่คุณกําลังพยายามที่จะสร้าง ความคิด เรื่องราว หรือการกระทําของคุณที่กําลังฉายความรู้สึกบางอย่างต่อผู้อื่น ท่านอาจต้องการมีอิทธิพลต่อผู้อื่น หรือทําให้พวกเขารู้สึกถึงวิธีใดทางหนึ่ง ความฝันของเพลงยังสามารถเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์, การพร้อม, หรือการเชื่อมต่อ. ตัวอย่าง: คนคนหนึ่งฝันถึงเพลงนุ่มๆ ในชีวิตจริงพวกเขาเป็นแขกในบ้านของใครบางคนและเรากําลังทําเพื่อรู้สึกยินดีและมีความปลอดภัยมาก เพลงนุ่มสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศสบายปลอดภัยถูกฉายลงบนพวกเขา ตัวอย่างที่ 2: ชายคนหนึ่งฝันที่จะปิดเพลงดัง ในชีวิตจริงเขาอดทนเพียงสัปดาห์ของการทํางาน paced วุ่นวายมากและรวดเร็ว.