อาโอด

ถ้าคุณฝันว่าคุณไม่สามารถหาที่อยู่ของคุณก็หมายความว่าความกลัวของคุณเชื่อและไว้วางใจคนรอบๆ คุณ ความหมายของสิ่งที่มันบอกว่าคุณไม่ไว้วางใจหรือเชื่อในคนรอบตัวคุณ ถ้าคุณฝันว่าคุณไม่มีบ้านในฝันของคุณมันหมายถึงโชคร้ายหรือการสูญเสียของใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง ระวังให้หลีกเลี่ยงการลงทุนใด ๆ ในอนาคตอันใกล้