มิราจ, มิเรอร์

ถ้าคุณเห็นภาพลวงตาในฝันความฝันนี้บ่งบอกถึงความประทับใจที่ผิดพลาดที่คุณทําเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ บางทีทุกอย่างจะสมบูรณ์แตกต่างจากสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็น