ยาชาลาตัน

เมื่อคุณฝันของยาเสพติด charlatan แล้วหมายความว่าคุณอยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องของชีวิต