โรงเรียนแพทย์

ความฝันเกี่ยวกับการแพทย์เป็นสัญลักษณ์ของความกังวลเกี่ยวกับปัญหาของคนอื่น ๆ ความวิตกกังวลหรือความอิจฉาที่คุณไม่สามารถหยุดใครบางคนจาก negativism นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของอึดอัดใจที่คนลบไม่สามารถหยุด