Handshake

ฝันว่าคุณจะจับมือกับคนเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นใหม่หรือสิ้นสุดกับสถานการณ์ คุณได้บรรลุข้อตกลงหรือการตัดสินใจของปัญหา ความฝันยังหมายความว่าคุณมีความยินดีต้อนรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกําลังจับมือกับคนที่มีชื่อเสียงหรือสําคัญแล้วมันแสดงให้เห็นว่าคุณได้รับการยกย่องอย่างดีจากคนอื่น ๆ