เคี้ยว

ฝันว่าคุณกําลังเคี้ยวสิ่งที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาและความรู้ ซึ่งหมายความว่าคุณกําลังวิเคราะห์สิ่งและสถานการณ์อย่างระมัดระวัง คุณเป็นคนที่คิดเกี่ยวกับทุกอย่างไม่กี่ครั้งก่อนที่คุณจะทํา อีกทางเลือกหนึ่งคือมันแสดงให้เห็นว่าจะแม่นยํามากขึ้นในชีวิตประจําวัน