มาร์ช

ฝันว่าคุณเดินขบวนกับจังหวะของเพลงหมายถึงการทํางานเป็นทีม นอกจากนี้ยังแสดงถึงแรงบันดาลใจของเขาในการเป็นทหารหรือผู้ถือสํานักงานสาธารณะ เห็นคนเดินขบวนในฝันของพวกเขาก็หมายถึงความปรารถนาของพวกเขาที่จะต้องการที่จะเชื่อมโยงกับคนในสํานักงานสาธารณะ