เมคอัพ

ฝันว่าคุณกําลังใช้แต่งหน้าหมายความว่าคุณกําลังพยายามที่จะปกปิดหรือปกปิดด้านที่ซ่อนอยู่ของตัวเอง อีกวิธีหนึ่งคืออาจหมายความว่าคุณกําลังวางบนใบหน้าที่ดีที่สุดของคุณไปข้างหน้า คุณกําลังพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนเองและเพิ่มความมั่นใจในตนเองของคุณ ฝันว่าคุณใส่แต่งหน้ามากเกินไปแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังวางเน้นมากขึ้นในความงามและออกลักษณะมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายใน