ตะขอ

ความฝันเกี่ยวกับ hooks เป็นสัญลักษณ์ของความคิดหรือแนวคิดที่จะใช้ในการดึงดูดคน ดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณลองอะไร ความพยายามที่จะรวบรวมความสนใจ อีกวิธีหนึ่งคือ อาจสะท้อนถึงคนอื่นที่กําลังพยายามที่จะติดความคิด