แมกโนเลีย

การได้เห็นแมกโนเลียเป็นสัญลักษณ์แห่งความฝันที่คลุมเครือ ฝันของมันสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความงาม, พระคุณและความสง่างาม.