มูน

เพื่อดูดวงจันทร์ในตัวคุณคือความฝันของคุณหมายถึงสิ่งที่ซ่อนลึกลับและด้านผู้หญิงของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงจันทร์เต็มหมายถึงการเสร็จสิ้นในขณะที่ดวงจันทร์ใหม่เป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นใหม่ ฝันว่าดวงจันทร์ในแปลก, อย่างไรก็ตาม, หมายถึงความไม่ซื่อสัตย์ของผู้หญิงของเขาและความผิดหวังในธุรกิจ. เพื่อดูคราสของดวงจันทร์จะอธิบายเป็นความฝันที่มีสัญลักษณ์สําคัญสําหรับฝัน ความฝันนี้หมายความว่าคุณกําลังถูกบดบังโดยด้านผู้หญิงของคุณ เขายังประกาศป่วยของคนใกล้คุณ เพื่อดูพระจันทร์เสี้ยวในกระบวนการของฝันลางที่ดีสําหรับคุณ ความฝันนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรการต่ออายุและการเคลื่อนไหว คุณกําลังก้าวหน้าอย่างราบรื่นต่อวิถีชีวิตของคุณ