มูน

ความฝันเกี่ยวกับดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ของชีวิตที่ครอบงําหรือเพิ่มขึ้น สถานการณ์ที่ตื่นเต้นมากขึ้น, อย่างมากหรือเห็นได้ชัด. บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณจะกลายเป็นอุดมสมบูรณ์มากขึ้นหรือชัดเจน คุณกําลังพิสูจน์ตัวเองพื้นที่ของชีวิตของคุณ บวกดวงจันทร์สามารถเป็นตัวแทนโชคดีหรือผลบวกมาก ลบดวงจันทร์สามารถสะท้อนความวุ่นวาย, ความบ้าหรือแย่ลงของปัญหา ความฝันเกี่ยวกับถาวรบนดวงจันทร์อาจสะท้อนให้เห็นถึงปลายของความสับสนวุ่นวาย คุณถึงความสูงของ ~บ้า~ หรือสิ่งที่ได้เอาความเสี่ยงใหญ่ คุณอาจไม่มีเงื่อนงําว่าจะทําอย่างไรต่อไป ตัวอย่าง: ผู้หญิงคนหนึ่งเคยฝันถึงการซีดจางดวงจันทร์ออกหลังจากเสร็จสิ้นโครงการงานที่เรียกร้องมากที่ทําให้ชื่อเสียงของเธอในการเล่น ดวงจันทร์ซีดจางสะท้อนความรู้สึกของเธอประวับเกี่ยวกับวิธีบ้าและการทํางานของเธอเป็น