สมุดระบายสี

ความฝันเกี่ยวกับสมุดระบายสีเป็นสัญลักษณ์ของเป้าหมายที่คุณอารมณ์ สิ่งหนึ่งที่คุณพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าจะจบลงอย่างสมบูรณ์แบบ