ใบ อนุญาต

เห็นหรือแบกใบอนุญาตในความฝันเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพหรือสิทธิ์ที่จะทําสิ่งเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ คุณอาจจะได้รับอนุญาตให้ดําเนินการต่อหรือพยายามใหม่ในชีวิตของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของเสรีภาพมากขึ้นหรือเข้าถึงมากกว่าคนอื่น ๆ ในทางใดทางหนึ่ง นายมี ~ไปต่อ~ ลบใบอนุญาตอาจสะท้อนให้เห็นถึงการขาดรวมของข้อ จํากัด หรือการรับรู้ของการทําสิ่งที่คุณต้องการ