ยกน้ําหนัก

ความฝันเกี่ยวกับการยกน้ําหนักเป็นสัญลักษณ์ของคุณหรือคนอื่นที่ทํางานเพื่อปรับปรุงตัวเอง พยายามแข็งแกร่งขึ้นอย่างใด ถ้าคุณเห็นคนเพิ่งยกน้ําหนักเป็นสัญลักษณ์เชิงลบด้านของตัวเองที่จะกลายเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้น นิสัยการหลอกลวงหรือเชิงลบกําลังเฟื่องเฟื่อง คุณอาจจะมองหาวิธีที่จะโหดร้ายน่ากลัวหรือได้รับการแก้แค้น