ไฟฉาย

ความฝันที่มีไฟฉายเป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติที่สะดวกสบายหรือมีความมั่นใจในขณะที่คุณไปถึงช่วงเวลาที่ยาก รู้ว่าสิ่งที่ต้องทําเพื่อบันทึกของเธอเป็นเวลาที่เลวร้าย ฉันรู้สึกดีที่ได้รู้ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย ช่วงเวลาที่น่าหนักใจที่ไม่เป็นปัญหา ความรู้หรือประสบการณ์ที่ใบคุณมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะได้รับเลวร้ายยิ่ง