หนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อ

ถ้าคุณเห็นหนอนผีเสื้อในฝันแล้วมันแสดงให้เห็นบางส่วนของบุคลิกของคุณที่มีการเจริญเติบโต ความฝันแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังเดินทางไปยังจุดที่คุณได้ตั้งค่าไว้สําหรับตัวคุณเอง