แพ

ความฝันบนแพเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามชั่วคราวที่จะเผชิญกับสถานการณ์เชิงลบหรือความไม่แน่นอน ทําทุกอย่างที่คุณสามารถมีทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเอาชนะปัญหา