หยุด ชะงัก

ฝันว่าคุณกําลังถูกขัดจังหวะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ในชีวิตของคุณตื่นจะไม่ไปเช่นเดียวกับที่คุณต้องการ คุณอาจรู้สึกว่าคุณกําลังถูกโอนอย่างต่อเนื่องหรือคุณไม่สามารถรับมุมมองของคุณในด้านอื่น ๆ