อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

ความฝันเกี่ยวกับอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ของรัฐของจิตใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอํานาจหรือสถานะ วางใจว่าคุณไม่สามารถอายโดยปัญหาหรือศัตรู คุณคือ ~รู้~ ถูกล้อมรอบด้วยผู้คนที่มีประสบการณ์มากขึ้นความมั่นใจหรือเติมเต็มกว่าคุณ อีกทางเลือกหนึ่งคืออังกฤษสามารถสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการปฏิบัติที่เหมาะสม คุณรู้ไหมว่าคุณพูดถูก เป็นคนคุณธรรม หรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทํามันมีประสิทธิภาพ