คนบ้า

ฝันว่าคุณเป็นคนบ้าหรือคนโทรหนึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังทําให้สถานการณ์ยากกว่าที่คุณต้องการโดย