อันดรูนุส

เมื่อคุณฝันของคนเป็นและrogynousก็หมายความว่าคุณกําลังพยายามที่จะนําสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์ด้วยกัน อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกรวมมิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถที่จะย้ายหนึ่งและจะมีข้อสงสัยมากมายเนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้