โอเค

ความฝันในการเล่นฮอกกี้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อลดภาระของความผิดภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบ ความขัดแย้งกับผู้อื่นเหนือเรื่องที่ไม่เคยหายไป ต้องการหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับปัญหาค่าใช้จ่ายทั้งหมด เกมฮอกกี้เป็นสัญญาณว่าคุณกําลังพยายามที่จะบอกใครบางคนว่า~มันเป็นปัญหาของคุณไม่ใช่เหมือง.~