มนุษย์ถ้ํา

หากคุณมีความฝันเกี่ยวกับ cavemen เช่นความฝันเป็นสัญลักษณ์สัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ สําหรับการตีความเพิ่มเติมของความฝันของคุณโปรด chech ความหมายของป่าเถื่อน