เตาไฟ

เพื่อดูวาล์วผีเสื้อในฝันแสดงถึงความเป็นมิตรของผู้คนรอบตัวคุณ บางทีพวกเขาอาจมีความรักมากมายที่จะให้คุณ อีกวิธีหนึ่งคือ มันอาจแสดงถึงการอุดตันและการรบกวนของคุณ คุณถืออารมณ์ที่เป็นอันตรายของคุณ คุณต้องเป็นบวกมากกว่านี้ ถ้าแดมเปอร์เสียแล้วมันบ่งบอกถึงสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่คุณทําโดยไม่มีอารมณ์และเป็นมิตร