กรง

ความฝันเกี่ยวกับกรงเป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียเสรีภาพ คุณอาจรู้สึกติดอยู่หรือไม่สามารถแสดงตัวเองได้อย่างเต็มที่ คุณอาจต้องการที่จะทําสิ่งที่คุณไม่เชื่อว่าคุณสามารถทํา