เจาะตี

ความฝันที่มีเปลือกเป็นสัญลักษณ์ของกระบวนการของการรักษาหรือการรับรู้ตนเอง~รับมากกว่า~บางสิ่งบางอย่าง การฟื้นตัวที่น่าเกลียดทางอารมณ์บางอย่างกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ ความรู้สึกอึดอัดหรือความลําบากใจที่ใช้เวลาในการเอาชนะ ความจําเป็นในความอดทนความเข้าใจหรือการให้อภัยเพื่อให้คุณสามารถก้าวต่อไป ความฝันของการเก็บขึ้นเปลือกเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาในการให้การรักษาใช้เวลากระบวนการเป็นหลักสูตรธรรมชาติ คุณอาจได้รับการโกรธหรือรุนแรงโดยลักษณะของความขัดแย้งที่ได้รับการแก้ไขบางส่วน รายละเอียด, ความเพทศหรือแพ้หลังจากขอโทษที่ทํา. สัญญาณว่าคุณมีปัญหาในการผ่อนคลายความเข้าใจหรือผู้ป่วย ความฝันที่มีเปลือกบนใบหน้าของคุณอาจสะท้อนถึงคุณหรือบุคคลอื่นที่มีอารมณ์ฟื้นตัวจากการเผชิญหน้าที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีนัยสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ ความขัดแย้งเหนือการกระทํานิสัยหรือพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนหรือความรู้สึกไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น