เย็น

ความฝันเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นความเย็นสามารถสะท้อนความบริสุทธิ์หรือการฆ่าเชื้อของอิทธิพลเชิงลบ บางพื้นที่ในชีวิตของคุณเป็นบวกอย่างสมบูรณ์ ไม่มีอันตราย ความฝันที่มีอากาศหนาวเย็นมากเป็นสัญลักษณ์ของเงื่อนไขในชีวิตของคุณที่รู้สึกแย่หรือทนไม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของการแยกหรือความเหงา ความยับยั้งชั่งใจทางอารมณ์ ความฝันเกี่ยวกับน้ําเย็นเป็นสัญลักษณ์ของความไม่แน่นอนหรือ negativism ที่ไม่เป็นอันตราย การดื่มน้ําเย็นสามารถแสดงถึงการเติมเต็มด้วยอิทธิพลที่บริสุทธิ์มาก