ฟอสซิล

ความฝันเกี่ยวกับฟอสซิลเป็นสัญลักษณ์ของการรับรู้ของคุณของบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานที่ผ่านมาที่คุณไม่สนใจอีกต่อไป ความเชื่อพฤติกรรมหรือวิธีการคิดที่ล้าสมัย พิจารณาวัตถุที่ถูกฟอสซิลของความสําคัญเพิ่มเติม อีกทางเลือกหนึ่ง, ฟอสซิลอาจสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของคุณจากสถานการณ์ที่เป็นอันตรายตามที่เคยเป็น, ค้นพบวิธีการไม่รู้, สิ่งที่ไม่ปลอดภัยหรือไร้ความสามารถเคยเป็น. ในเชิงบวก, ฟอสซิลอาจสะท้อนถึงการบรรเทาที่คนไม่เป็นอันตราย, ไม่รู้หรือดั้งเดิมมากขึ้นการแสดง.