กองทัพอากาศ

ความฝันเกี่ยวกับกองทัพอากาศเป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติการป้องกันเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นอิสระหรือเป็นอิสระ ความขัดแย้งกับบุคคลหรือสถานการณ์ที่ต้องการขโมยเสรีภาพหรืออิสรภาพของพวกเขาเพื่อดี การป้องกันการทํางานร่วมกันกับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างจะรบกวนกับฟรีจะสร้างสรรค์ความสําเร็จหรือความสามารถในการทําสิ่งต่างๆในแง่ของตัวเอง