หิว

ความฝันของความหิวเป็นสัญลักษณ์ของข้อ จํากัด หรือข้อ จํากัด สถานการณ์ใบคุณไม่สามารถรู้สึกสิ่งที่คุณต้องการหรือที่จะตามใจตัวเอง อีกทางเลือกหนึ่ง, ฝันของหิวอาจสะท้อนถึงความรู้สึกของข้อ จํากัด ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร. สิ่งที่คนที่มีข้อจํากัดด้านอาหารสามารถสัมผัสได้