เตาไฟ

ถ้าคุณเริ่มต้นไฟในฝันความฝันดังกล่าวบ่งบอกถึงความจําเป็นในความรักและมิตรภาพรอบๆ คุณ ความฝันแสดงให้เห็นว่าคุณเปิดกว้างมากขึ้นและปล่อยให้คนอื่น ๆ ในชีวิตของคุณ