เทปวัด

เพื่อดูหรือใช้วัดเทปวัดตีความเป็นคําแนะนําจิตใต้สํานึกสําหรับฝันที่จะคิดเกี่ยวกับมันบางทีเขาอาจจะเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่น ๆ ความฝันอาจเป็นคําอุปมาสําหรับวิธีการที่คุณ ~แข่งขัน~ กับคนอื่น ๆ คุณอาจรู้สึกความไม่มั่นคงบางอย่างหรือว่าคุณไม่ดีพอ