วิ ซาร์ ด

ความฝันเกี่ยวกับพ่อมดเป็นสัญลักษณ์ของทักษะในการจัดการของผู้อื่น ขาดความกังวลสําหรับอะไร แต่ทําให้คนอื่นทําสิ่งที่พวกเขาต้องการ ลบ, มันสามารถเป็นสัญญาณที่คุณกําลังมองหาเสมอสําหรับวิธีการใหม่ในการจัดการหรือควบคุมผู้อื่น. นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสัญญาณว่าคุณขาดจิตสํานึก