ฟาร์ม

ความฝันเกี่ยวกับฟาร์มเป็นสัญลักษณ์ของความคิดที่มีประสิทธิผล ทํางานหนักเพื่อทําอะไรตลอดเวลา สถานการณ์ที่คุณกําลังพยายามที่ยากที่สุดของคุณจะกลายเป็นมากกว่า