รัน

ความฝันเกี่ยวกับการดําเนินการเป็นสัญลักษณ์ของการกําจัดโดยเจตนาของพื้นที่บางส่วนของชีวิตของคุณ ความฝันเกี่ยวกับการประหารชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับเจตนาถูกกําจัดออกจากสถานการณ์ คุณรู้สึกเหมือนอยู่ใน ~ที่นั่งร้อน~ ของชีวิตว่ามีจํานวนมากที่เดิมพันหรือคุณกลัวความล้มเหลว