หลีก เลี่ยง

เมื่อคุณฝันของคนหลีกเลี่ยงแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติบางอย่างในบุคลิกภาพของคุณที่คุณยังไม่ได้สังเกตเห็นก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ใจกับรายละเอียดเหล่านี้ในคนที่คุณฝันของ, เป็นเหล่านี้มีลักษณะที่คุณยังไม่ได้สังเกตเห็นก่อนในตัวเอง. ความหมายอื่น ๆ ยังสามารถอธิบายได้เพื่อหลีกเลี่ยงคําที่แตกต่างกันความหมายของคําว่า ~ว่างเปล่า~ ซึ่งอธิบายว่าคุณไม่ได้รู้สึกตระหนักอย่างสมบูรณ์ในบางจุดในชีวิตของคุณ