ต่าง ประเทศ

มีปฏิสัมพันธ์กับหรือเพื่อให้ตรงกับหรือเห็นชาวต่างชาติเมื่อคุณกําลังฝันมีความหมายสัญลักษณ์ของส่วนที่ไม่รู้จักของบุคลิกภาพของคุณ คุณคิดว่าแง่มุมใด ๆ ของตัวเองไม่เป็นที่รู้จักหรือได้รับการยอมรับ? คุณอาจจะรู้สึกแปลก คุณอาจจะละเลยหรือละเลยอารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังอัดความสามารถของคุณความถนัดหรือทักษะธรรมชาติที่สําคัญ