ตู้หนังสือ, ชั้นวางหนังสือ

มีปฏิสัมพันธ์หรือเพื่อค้นหาหรือดูตู้หนังสือเมื่อคุณฝันมีความหมายสัญลักษณ์ของปัญญาของคุณ ตู้หนังสือยังแสดงถึงระดับต่างๆของจิตใจในวงกว้างของคุณซึ่งแผนความคิดระบบหรือวิธีการแนวคิดและความทรงจําจะถูกเก็บไว้ อีกทางเลือกหนึ่ง, ตู้หนังสือยังสามารถตีความเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบสําหรับโชคชะตาของคุณเอง. คุณต้องได้รับข้อมูลหรือความรู้ให้มากที่สุดก่อนที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน