สเตเดียม

ฝันถึงสนามกีฬาเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันที่คุณจะเป็นผู้ชนะ เพื่อฝันว่าคุณอยู่ในสนามกีฬามีความหมายสัญลักษณ์ของความแน่นของคุณในวัตถุประสงค์เพื่อสิ้นสุดแผนของคุณบรรลุเป้าหมายและประสบความสําเร็จ ถ้าความฝันเป็นเชิงลบมากกว่าบวกแล้วมันเป็นโทรศัพท์ปลุกสําหรับคุณ มันแสดงให้เห็นว่าคุณใช้งานมากขึ้นเพื่อย้าย