วิญญาณ

ถ้าคุณได้เห็นหรือพูดกับวิญญาณในฝันของคุณแล้วความฝันดังกล่าวสามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณกลัว หนึ่งในนั้นคือความตาย ซึ่งคุณกลัว ในทางกลับกันความฝันสามารถบ่งบอกถึงลักษณะทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่มันดําเนินการกับตัวเอง